Velkommen til Technology Lab Fable Spin

Fable er en dansk-udviklet robot designet til undervisningsbrug. Robotten er opbygget i moduler og med programmering, som gradvist bliver mere kompliceret. Derfor er Fable egnet til undervisning helt fra folkeskolens 3. klasse og op til universitetet. I praktiske såvel som teoretiske fag. 

Fable Spin modulet kan få systemet til at køre rundt på sine hjul. Dette er muligt ved hjælp af 2 motorer: A og B. Den bruger også 10 sensorer: 3 lys sensorer, 3 farve sensorer, 3 nærheds sensorer og en infrarød sensor med en sender og modtager. 

Programmeringsgrænsefladen er opdelt i forskellige niveauer afhængigt af elevernes kompetenceniveau, fra meget enkel visuel programmering med Blockly, over mere avanceret visuel Blockly-programmering, til mere avanceret tekstprogrammering med Python. Dette hjælper dig med gradvis at komme videre. 

 

Målet med undervisningen er at hjælpe dig med at opnå en grundlæggende forståelse af programmering og robotteknologien.