EGU

Erhvervs Grund Uddannelse. Lad os sammen åbne en dør for vores unge !

IT-Bilen tilbyder individuel tilrettelagt praktik og skole, i forhold til ErhvervsGrundUddannelsen, inden for IT- området. Praktikken vil primært foregå hos IT-bilen og med supplerende undervisning på FGU skolen i Holbæk. Det vil sige, at vi laver en skræddersyet uddannelse til den enkelte studerende, som samtidig indeholder personlig, social og faglig udvikling på de områder, den studerende har behov for. (Der arbejdes ud fra individuelle planer).

Uddannelsen indledes hos IT-Bilen med undervisning i persondata-forordningen, der omhandler datasikkerhed.
Efter 4 uger vil eleven påbegynde undervisningen på FGU skolen i Holbæk 1-2 dage om ugen. Undervisningen på FGU- skolen er specielt sammensat i forhold til IT-området, typisk dansk, engelsk og matematik.

IT-Bilens faglærere vil varetage den IT-faglige og praktisk undervisning 3-4 dage om ugen.

Hos IT-Bilen er basis- fagene en del af undervisningen:

 • softwarekendskab
 • programmering
 • hardware
 • fejlfinding
 • support
 • netværk

Målet er at gøre den studerende klar til at indgå i IT-Bilens udkørende team, der servicerer de lokale skoler i området.

Når den studerende er nået til det rette niveau, er næste trin at være på egen hånd ude hos kunderne. Her er de EGU- studerende med til at undervise og guide elever og ansatte. Hos kunderne vil de studerende opleve i praksis, hvilke kvalifikationer de har tilegnet sig, både personligt, socialt og fagligt.

Fakta om EGU

Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år med stor vægt på praktikdelen samt 40 ugers skoleophold. Der udarbejdes en uddannelsesplan, som løbende tilpasses i forhold til den studerende og IT-Bilen.

 • 2- årig IT-Uddannelse individuelt tilpasset.
 • ¾ praktik og ¼ skole.
 • Der gives elevløn efter overenskomsten i praktiktiden.
 • Skoleydelse i skoletiden.
 • Efter gennemført EGU modtages uddannelsesbevis og er man medlem af arbejdsløshedskasse.
  er man berettiget til dagpenge.

Dokumentation

Der vil løbende arbejdes med certificeringer og OCN-beviser for den læring, som den studerende har tilegnet sig. OCN er en metode til at identificere, dokumentere og validere alt det den studerende, kan og har lært, (dokumentation for uformel læring).
Vi sikrer, at de studerendes sociale og faglige færdigheder bliver anerkendt og dokumenteret. De studerende får synliggjort deres ressourcer, således at det også kan dokumenteres overfor fremtidige arbejdsgivere og videre uddannelse.

Download vores brochure her