IT-Bilen – ESG

 

 

Miljømæssige & Bæredygtige faktorer (miljø):

IT-Bilen engagerer sig i at reducere sin miljøpåvirkning ved at tilbyde bæredygtige IT løsninger. Virksomheden integrerer refurbished IT udstyr i sin flåde, samt salg for at mindske den miljømæssige påvirkning af vores tjenester.

 

Energiforbrug og Genbrug:

IT-Bilen stræber efter at minimere sit energiforbrug og opfordrer til genbrug af materialer internt. Virksomheden implementerer også energieffektive teknologier og praksisser for at reducere sit miljøaftryk.

 

Social ansvarlighed (social):

Medarbejderes trivsel: IT-Bilen prioriterer medarbejdernes trivsel ved at tilbyde et støttende arbejdsmiljø, der fremmer diversitet og inklusion. Virksomheden understøtter også uddannelse og udvikling af sine ansatte for at skabe en positiv arbejdskultur. IT-Bilens formål er at arbejde socialøkonomisk. Vi ansætter primært borgere med nedsat erhvervsevne og det er IT-Bilens mål at løfte borgere med barriere tilbage til arbejdsmarkedet, samt at give helt unge borgere, med særlige behov, en IT-uddannelse. IT-Bilen bliver drevet som en professionel IT-virksomhed. IT-Bilen er en socialøkonomisk virksomhed, hvis store passion for at yde en service og sælge et produkt, som samtidig giver mennesker der har svært ved at finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked, en plads. Vi har både medarbejdere på fleksjob, fuldtid, og praktikanter fra forskellige kommuners jobcentre.
se mere her. https://it-bilen.dk/info/

 

 


 

 

Kundeengagement og Etisk Praksis: IT-Bilen forpligter sig til etiske forretningspraksisser og kundeengagement. Gennemsigtighed og ærlighed stræber efter at opretholde langvarige relationer med kunderne og adressere deres behov på en ansvarlig måde.

 

Governance (God selskabsledelse):

Stærkt Lederskab og Ansvarlighed:
Virksomhedens ledelse udviser et stærkt engagement i at drive forretning på en etisk og ansvarlig måde. De prioriterer at træffe beslutninger, der tager hensyn til både medarbejdere, virksomheder og samfundets bedste interesse.