Om IT-Bilen

IT-Bilen’s mission er at servicere virksomheder, private, institutioner og skoler, hvor vi har ansvaret for den daglige IT-drift hos vores kunder. IT-Bilen er samtidig en IT-skole.
Vi reparerer IT udstyr, underviser lærere og elever i brug af portaler, programmer og E-sport.

 

IT-Bilen´s formål er at arbejde socialøkonomisk. Vi ansætter primært borgere med nedsat erhvervsevne og det er IT-Bilens mål at løfte borgere med barriere tilbage til arbejdsmarkedet, samt at give borgere med særlige behov en IT-uddannelse.

 

IT-Bilen bliver drevet som en professionel IT-virksomhed. Virksomheden er selvfinansierende og uafhængige af offentlige midler og fondsmidler. Virksomhedens indtægter skabes i væsentlig grad af direkte erhvervsmæssige indtægter.

 

Indgår IT-Bilen i fondsfinansierede projekter, skal de som formål understøtte socialøkonomien og indgå i finansieringen af særlige forløb for borgerne, der er tilknyttet IT-Bilen.

Hent folder her. Om_IT-Bilen

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

IT-Bilen modtog CSR prisen af Jobcenter Kalundborg 2021