Velkommen til Technology Lab Fable Spin

Fable er en dansk-udviklet robot designet til undervisningsbrug. Robotten er opbygget i moduler og med programmering, som gradvist bliver mere kompliceret. Derfor er Fable egnet til undervisning helt fra folkeskolens 3. klasse og op til universitetet. I praktiske såvel som teoretiske fag.

Fable Spin modulet kan få systemet til at køre rundt på sine hjul. Dette er muligt ved hjælp af 2 motorer: A og B. Den bruger også 10 sensorer: 3 lys sensorer, 3 farve sensorer, 3 nærheds sensorer og en infrarød sensor med en sender og modtager.

Programmeringsgrænsefladen er opdelt i forskellige niveauer afhængigt af elevernes kompetenceniveau, fra meget enkel visuel programmering med Blockly, over mere avanceret visuel Blockly-programmering, til mere avanceret tekstprogrammering med Python. Dette hjælper elever med gradvis at komme videre.