STU – IT Linjen

IT-Bilen tilbyder i samarbejde med CSU Kalundborg en STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) inden for IT- området. Uddannelsen vil primært foregå hos CSU Kalundborg og med supplerende undervisning hos IT-Bilen. Også her laver vi en skræddersyet uddannelse til den enkelte studerende, som samtidig indeholder personlig og faglig udvikling på de områder, den studerende har behov for.

Her vil IT-Bilens faglærere varetage den IT-faglige/praktiske undervisning 1-2 dage om ugen.
Hos IT-Bilen er STU – fagene:

  • Programmering
  • Hardware
  • Fejlfinding
  • Support

Vi arbejder med 3d tegning og 3d print samt interaktive robotter. De studerende vil også deltage i vores support team på skolen sammen med en af IT-Bilens medarbejdere.

Dokumentation

Der vil løbende arbejdes med certificeringer og OCN-beviser for den læring, som den studerende har tilegnet sig. OCN er en metode til at identificere, dokumentere og validere alt det, den studerende kan og har lært (dokumentation for uformel læring).
Vi sikrer, at de studerendes sociale og faglige færdigheder bliver anerkendt og dokumenteret. De studerende får synliggjort deres ressourcer således at det også kan dokumenteres overfor fremtidige arbejdsgivere og videre uddannelse.

Download vores brochure her